ไอเทมคูณ Archive

ในโลกของ C 21 ก็มีไอเทมคูณชนิดต่าง ซึ่งแต่ละชนิดก็จะเพิ่มจำนวนและสิ่งที่ได้รับไม่เหมือนกัน และทริกเพิ่มแบบทวีคูณ

C21 : ไอเทมคูณ “อะไรซักอย่าง” สุดมหัศจรรย์ รู้ไว้ใช้ให้เป็น

ในโลกของ C 21 ก็มีไอเทมคูณชนิดต่าง ซึ่งแต่ละชนิดก็จะเพิ่มจำนวนและสิ่งที่ได้รับไม่เหมือนกัน และทริกเพิ่มแบบทวีคูณ