AKA Time Attacks Archive

 เรื่องของดันเจี้ยนสำหรับเกม Rapplez ออกจะค่อนข้างไม่ค่อยจะเหมือนเกมอื่นๆสักเท่าไหร่แต่ก็มีส่วน

Rapplez: เรื่องของดันเจี้ยนที่เพื่อนๆต้องรู้ !!!

เรื่องของดันเจี้ยนสำหรับเกม Rapplez ออกจะค่อนข้างไม่ค่อยจะเหมือนเกมอื่นๆสักเท่าไหร่แต่ก็มีส่วน