Asiasoft Talk 2014 Archive

เป็นธรรมเนียมของทุกๆ ปี ที่ทาง Asiasoft จะมีการจัดแถลงข่าวต่อบรรดาสื่อมวลชนและนักลงทุนรวมทั้งผู้ถือหุ้น

AS ยืดอกรับหลังกำไรหด พร้อมปรับกลยุทธ์ทวงคืนส่วนแบ่งปี 2014

เป็นธรรมเนียมของทุกๆ ปี ที่ทาง Asiasoft จะมีการจัดแถลงข่าวต่อบรรดาสื่อมวลชนและนักลงทุนรวมทั้งผู้ถือหุ้น