Black Fire Survival Match Archive

ฝ่าฟันเหล่าฝูงซอมบี้เพื่อเคลียร์ให้เร็วที่สุดกับศึก Black Fire Team Survival  ใครจะเป็นผู้ที่ฝ่าฟันได้เร็วที่สุด

Black Fire แข่งกันอึดกับ Team Survival

ฝ่าฟันเหล่าฝูงซอมบี้เพื่อเคลียร์ให้เร็วที่สุดกับศึก Black Fire Team Survival ใครจะเป็นผู้ที่ฝ่าฟันได้เร็วที่สุด