Block Amok Archive

Block Amok ที่เราต้องเป็นแกะสุดเกรียนขึ้นรถถังไปยิงสิ่งก่อสร้างในฟาร์มให้ล้มลงมา

Block Amok ทำลายสิ่งก่อสร้างให้สิ้นซาก

Block Amok ที่เราต้องเป็นแกะสุดเกรียนขึ้นรถถังไปยิงสิ่งก่อสร้างในฟาร์มให้ล้มลงมา