bubble gums Archive

คลิปส่งสาวๆ ณ สุวรรณภูมิ ก่อนจะบินไปแข่งขันกันที่งาน Challenge the Girls Team @Garena Carnival

มาแล้วคลิปน่ารักๆ ของ Bubble GuMs ณ สนามบินก่อนไป มาเลเซีย

คลิปส่งสาวๆ ณ สุวรรณภูมิ ก่อนจะบินไปแข่งขันกันที่งาน Challenge the Girls Team @Garena Carnival

ีรวมภาพบรรยากาศทีมหญิง Bubble Gums ก่อนขึ้นเครื่องไปงานแข่ง โชว์แมทช์รอบพิเศษที่ประเทศมาเลเซีย น่ารักกันทุกคน

ภาพบรรยากาศทีมสาว Bubble Gums ณ สนามบินก่อนไปมาเลเซีย

ีรวมภาพบรรยากาศทีมหญิง Bubble Gums ก่อนขึ้นเครื่องไปงานแข่ง โชว์แมทช์รอบพิเศษที่ประเทศมาเลเซีย น่ารักกันทุกคน