Caballa Thailand 2011 Archive

Trickster ขอจัดกิจกรรมง่ายๆ แจกไอเทมเทศกาลกันไปเลย แม้ไม่ได้เล่นเกมกันในช่วงสงกรานต์ก็ได้รับของกันไปง่ายๆ

Trickster ชวนโหวตเทพีสงกรานต์แห่ง Caballa Thailand 2011

Trickster ขอจัดกิจกรรมง่ายๆ แจกไอเทมเทศกาลกันไปเลย แม้ไม่ได้เล่นเกมกันในช่วงสงกรานต์ก็ได้รับของกันไปง่ายๆ