China Town Archive

สาวก XSHOT เตรียมหยิบอาวุธเข้าไปร่วมภารกิจกอบกู้ระเบิดต้อนรับแผนที่ใหม่ China Town ที่จะถูกอัพเดทในวันที่ 13 ม.ค นี้

XSHOT เปิดแผนที่ใหม่ China Town ร่วมภารกิจกอบกู้ระเบิด 13 ม.ค.นี้

สาวก XSHOT เตรียมหยิบอาวุธเข้าไปร่วมภารกิจกอบกู้ระเบิดต้อนรับแผนที่ใหม่ China Town ที่จะถูกอัพเดทในวันที่ 13 ม.ค นี้