CloudPlayer Pro Archive

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลง แต่ประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอ ในวันนี้ได้มีแอพที่จะฟังเพลงผ่านระบบ Cloud ได้ นั่นคือ CloudPlayer Pro

CloudPlayer Pro ฟังเพลงง่ายๆผ่านระบบ Cloud

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลง แต่ประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอ ในวันนี้ได้มีแอพที่จะฟังเพลงผ่านระบบ Cloud ได้ นั่นคือ CloudPlayer Pro