Cutto Archive

“Razer” เป็นแบรนด์อุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมส์ชั้นนำของโลก ซึ่งมีสโลแกนว่า “For Gamer By Gamer”

ARC เปิดตัวทีมเกมเมอร์ “Cutto” สายเลือดใหม่สังกัด “Razer”

“Razer” เป็นแบรนด์อุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมส์ชั้นนำของโลก ซึ่งมีสโลแกนว่า “For Gamer By Gamer”

การแข่งขัน Alienware Arena Asia League 2010 Thailand DotA Championship

Alienware Arena Asia League 2010 Thailand DotA Championship กับผลรอบ 4 ทีมสุดท้าย

การแข่งขัน Alienware Arena Asia League 2010 Thailand DotA Championship

Alienware Arena Asia League 2010 Thailand DotA Championship รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกครั้งใหญ่เหล่ายอดฝีมือประทะกันพร้อมชิงตั๋วบินไกลถึงสิงค์โปร

Alienware Arena Asia League 2010 Thailand DotA Championship 8 ทีมสุดท้าย(คู่ 3-4)

Alienware Arena Asia League 2010 Thailand DotA Championship รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกครั้งใหญ่เหล่ายอดฝีมือประทะกันพร้อมชิงตั๋วบินไกลถึงสิงค์โปร