DotA-Allstars Archive

 สิ้นสุดแห่งการรอคอย WCG 2011 Thailand Final สมรภูมิประเทศไทย การแข่งขันที่มิใช่แค่เกม

การแข่งขันรอบ Offline Final WCG 2011 และ DotA-Allstars และ Starcraft II

สิ้นสุดแห่งการรอคอย WCG 2011 Thailand Final สมรภูมิประเทศไทย การแข่งขันที่มิใช่แค่เกม

สิ้นสุดแห่งการรอคอย WCG 2011 Thailand Final สมรภูมิประเทศไทย  ศึกแห่งศักดิ์ศรีนี้ จะเป็นของทีมใด

เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน WCG2011 Thailand Final : SC2 และ DotA

สิ้นสุดแห่งการรอคอย WCG 2011 Thailand Final สมรภูมิประเทศไทย ศึกแห่งศักดิ์ศรีนี้ จะเป็นของทีมใด