Dota2 Nvdia Cup Archive

ผ่านพ้นไปแล้วกับการแข่งขัน Dota2 Nvidia Cup by Strek  การแข่งขันแบบออฟไลน์วันเดียวจบ

ผลการแข่งขันและบรรยากาศการแข่งรายการ Dota2 Nvdia Cup by Strek

ผ่านพ้นไปแล้วกับการแข่งขัน Dota2 Nvidia Cup by Strek การแข่งขันแบบออฟไลน์วันเดียวจบ