EA SPORTS™ Archive

เลียนแบบเกม FIFA โดยใช้ผู้แสดงครบตามจำนวนนักฟุตบอล ไม่ใช่เรื่องงานนะครับสำหรับความเหมือนในครั้งนี้

แข่ง FIFA จากเกมสู่คนจริง เล่นเนียนอย่างเทพ

เลียนแบบเกม FIFA โดยใช้ผู้แสดงครบตามจำนวนนักฟุตบอล ไม่ใช่เรื่องงานนะครับสำหรับความเหมือนในครั้งนี้