Eden Avalon Legends Archive

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2558 โดยช่วง CBT ครั้งนี้เปิดให้เฉพาะระบบ Androids (APK) ก่อนเท่านั้น

EDEN Avalon Legends เปิด CBT แล้ววันนี้พร้อมกิจกรรมตอนรับเหล่าผู้กล้า

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2558 โดยช่วง CBT ครั้งนี้เปิดให้เฉพาะระบบ Androids (APK) ก่อนเท่านั้น

True Digital Plus รุกตลาดเกมมือถือหนัก เปิด 3 เกมใหญ่เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทดสอบก่อนใคร 9 ต.ค. 58

TDP รุกตลาดมือถือหนักเปิด 3 เกมน่าเล่นรับประกันมันส์แน่!!

True Digital Plus รุกตลาดเกมมือถือหนัก เปิด 3 เกมใหญ่เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทดสอบก่อนใคร 9 ต.ค. 58