Emotion Archive

 Emotion น่ารัก ดุ๊กดิ๊ก สะกิดใจวัยอัยย่ะ อย่างสาวก GDO มามอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีจากใจทีมงาน GDO

Glory Destiny Online แจก Emotion GDO ดุ๊กดิ๊ก สะกิดใจ

Emotion น่ารัก ดุ๊กดิ๊ก สะกิดใจวัยอัยย่ะ อย่างสาวก GDO มามอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีจากใจทีมงาน GDO

หากต้องการใส่ความรู้สึกเวลาสนทนา สามารถใช้ Emotion สวยๆ เพื่อแสดงความรู้สึกในแบบเฉพาะ Cosmic Break

Cosmic Break : เล่นกับ Emotion สไตล์ Cosmic Break

หากต้องการใส่ความรู้สึกเวลาสนทนา สามารถใช้ Emotion สวยๆ เพื่อแสดงความรู้สึกในแบบเฉพาะ Cosmic Break