Evil Genius Online: The World Domination Simulation Archive

ใครที่ชอบเกมแนวสร้าง ตกแต่งพื้นที่ที่มีอยู่ ขอแนะนำเกม Evil Genius Online ที่เราต้องสร้างฐานทัพลับที่ชั่วร้าย

Evil Genius Online สร้างกองทัพลับแล้วมายึดครองโลกกัน

ใครที่ชอบเกมแนวสร้าง ตกแต่งพื้นที่ที่มีอยู่ ขอแนะนำเกม Evil Genius Online ที่เราต้องสร้างฐานทัพลับที่ชั่วร้าย