GCTC 2012 Archive

เรามีข่าวดี เมื่อทางทีมงาน GCTC 2012 เขาใจดีสำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม เลยจัดมาแจกให้ทั้งหมด 10 ตัว

GrandChase จับมือ CGN แจกฟรีเสื้อแข่ง GCTC 2012 !!!

เรามีข่าวดี เมื่อทางทีมงาน GCTC 2012 เขาใจดีสำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม เลยจัดมาแจกให้ทั้งหมด 10 ตัว