Gview Final StarCraft II April Archive

สรุปผลการแข่งขัน 2 วัน NeoRedArchon ก็คงยังไร้พ่ายให้กับผู้ใด โอ้…พระเจ้า นี่มัน 30 รุม 1 หรือ 1 อัด 30

ผลการแข่งขัน StarCraft II: Kill the King by iMaster Day 2

สรุปผลการแข่งขัน 2 วัน NeoRedArchon ก็คงยังไร้พ่ายให้กับผู้ใด โอ้…พระเจ้า นี่มัน 30 รุม 1 หรือ 1 อัด 30