Happy New Years Archive

ฉลองส่งท้ายปีกับกล่อง Happy New Years ซึ่งกล่องๆ นี้ถือว่าเป็นมหกรรมรวมสุดยอดแรร์ไอเทมทั้งหมดไว้ด้วยกัน

Bubble Ninja : ฉลองส่งท้ายปี 2555 กับกล่อง Happy New Years

ฉลองส่งท้ายปีกับกล่อง Happy New Years ซึ่งกล่องๆ นี้ถือว่าเป็นมหกรรมรวมสุดยอดแรร์ไอเทมทั้งหมดไว้ด้วยกัน