International Wild Card Invitational Archive

Bangkok Titan เข้ารอบ Semifinals มาเป็นอันดับ 1 ในรายการ IWCI ฟอร์มแรงขนาดนี้ ไม่ตามเชียร์ไม่ได้แล้ว!

โครตเทพ!! Bangkok Titan เข้ารอบ IWCI มาเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม

Bangkok Titan เข้ารอบ Semifinals มาเป็นอันดับ 1 ในรายการ IWCI ฟอร์มแรงขนาดนี้ ไม่ตามเชียร์ไม่ได้แล้ว!