Ironkill Archive

Ironkill เป็นเกมแนวต่อสู้ปะทะกันระหว่างหุ่นยนต์ที่มีกราฟิกสวยงาม ซึ่งเราสามารถ modify และอัพเกรดหุ่นของเราได้ดั่งใจ

Ironkill เลือกหุ่นยนต์ของคุณแล้วออกมาปะทะกัน !

Ironkill เป็นเกมแนวต่อสู้ปะทะกันระหว่างหุ่นยนต์ที่มีกราฟิกสวยงาม ซึ่งเราสามารถ modify และอัพเกรดหุ่นของเราได้ดั่งใจ