junk Archive

Junk ไอเทมที่ไม่น่าจะมีค่าเหมือนชื่อ แต่บางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้เห็นถึงความสำคัญ อาจเป็นจุดที่พลิกผันชีวิตของคน ๆ หนึ่งได้

C21 : เสี่ยงโชคแบบรวยไม่รู้ตัวกับ Junk แลก “C”

Junk ไอเทมที่ไม่น่าจะมีค่าเหมือนชื่อ แต่บางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้เห็นถึงความสำคัญ อาจเป็นจุดที่พลิกผันชีวิตของคน ๆ หนึ่งได้