King of Opera – Multiplayer Party Game! Archive

King of Opera เป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆ ได้ถึง 4 คนโดยจะต้องแย่งพื้นที่แสงไฟสปอตไลท์นั้น

ด่วน! King of Opera – Multiplayer Party Game! เปิดให้ Download แล้ววันนี้

King of Opera เป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆ ได้ถึง 4 คนโดยจะต้องแย่งพื้นที่แสงไฟสปอตไลท์นั้น