Knights of the Old Republic™ Archive

พบกับภาคพิเศษของ Star Wars ที่จะพาคุณไปผจญภัยบนหน้าจอมือถือ ซึ่งเราสามารถบังคับปาร์ตี้ของคุณได้ถึง 3 คน

Knights of the Old Republic™ เปิดตัวครั้งแรกของ Star Wars บนมือถือ

พบกับภาคพิเศษของ Star Wars ที่จะพาคุณไปผจญภัยบนหน้าจอมือถือ ซึ่งเราสามารถบังคับปาร์ตี้ของคุณได้ถึง 3 คน