Nissan GT Academy 2015 Archive

ติดตามภาพบรรยากาศและโฉมหน้าเกมเมอร์ไทยที่จะไปสานฝันเป็นนักแข่งรถมืออาชีพกับทีมนิสโมที่ประเทศอังกฤษ

ได้แล้วตัวแทนเกมเมอร์ไทยไปสานฝันสู่นักแข่งรถมืออาชีพ NissanGTAcademy 2015

ติดตามภาพบรรยากาศและโฉมหน้าเกมเมอร์ไทยที่จะไปสานฝันเป็นนักแข่งรถมืออาชีพกับทีมนิสโมที่ประเทศอังกฤษ