Onnenet Archive

วันนี้ก็มีข่าวการแข่งขัน Match พิเศษของเกม Starcraft II ระหว่างทีม XunwuTeamwork ปะทะ Gview มันส์แน่!!

การแข่งขัน Show Match XunwuTeamwork vs Gview มันส์

วันนี้ก็มีข่าวการแข่งขัน Match พิเศษของเกม Starcraft II ระหว่างทีม XunwuTeamwork ปะทะ Gview มันส์แน่!!