patchyim Archive

ครั้งแรกที่ทราบข่าวว่าเด็กไทยได้แชมป์ บอกตรงๆ ว่ารู้สึกดีใจแทน และก็จะรู้สึกแบบนี้ทุกครั้ง

เด็กไทยสร้างชื่อ….เสีย…ง (งองูตัวเดียวก็สำคัญ)

ครั้งแรกที่ทราบข่าวว่าเด็กไทยได้แชมป์ บอกตรงๆ ว่ารู้สึกดีใจแทน และก็จะรู้สึกแบบนี้ทุกครั้ง