Phone Doctor Plus Archive

ในวันนี้ทาง App Store ได้แจกแอพฟรี Phone Doctor Plus ซึ่งเป็นแอพที่เปรียบเสมือนคุณหมอที่มาตรวจไข้เราดีๆนี่เอง

เช็คอาการต่างๆของ iPhone ได้ง่ายๆด้วย Phone Doctor Plus (รับฟรีเฉพาะวันนี้เท่านั้น !)

ในวันนี้ทาง App Store ได้แจกแอพฟรี Phone Doctor Plus ซึ่งเป็นแอพที่เปรียบเสมือนคุณหมอที่มาตรวจไข้เราดีๆนี่เอง