piontblank Archive

ถือว่าเป็นสองรางวัลที่ทาง บริษัท เอ็นซีทรู จำกัด  ต่างเฮกันลั่นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยทีเดียว

Point Blank รางวัลที่ยิ่งกว่าความภาคภูมิใจ Compgamer Awards

ถือว่าเป็นสองรางวัลที่ทาง บริษัท เอ็นซีทรู จำกัด ต่างเฮกันลั่นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยทีเดียว