Point Blank Star Tournament Archive

เราขอส่งสารท้าประลองไปถึงทุกท่าน ที่คิดว่าแน่ !! มาเจอกันได้ที่สังเวียน ภายในงาน The Games XPO 2012

ARC และ NVIDIA&RAZER จัดการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่งาน TGX2012

เราขอส่งสารท้าประลองไปถึงทุกท่าน ที่คิดว่าแน่ !! มาเจอกันได้ที่สังเวียน ภายในงาน The Games XPO 2012

Ascenti Resources และ NVIDIA & RAZER มาแสดงโชว์แบบอลังการงานสร้าง อีกทั้งยังมีเกมให้ได้ทดลองเล่นกันอีกด้วย

ARC ร่วมกับ NVIDIA&RAZER สร้างความยิ่งใหญ่ในงาน The Game Xpo 2012

Ascenti Resources และ NVIDIA & RAZER มาแสดงโชว์แบบอลังการงานสร้าง อีกทั้งยังมีเกมให้ได้ทดลองเล่นกันอีกด้วย