Practice Mode Archive

ได้ตัวละคร/ Acc ใหม่ อยากใช้ให้เป็น ใช้ให้เทพ ค้นหาแก่นแท้ได้ที่ Practice Mode โหมดทดสอบของใหม่โดยเฉพาะ

Getamped : Challenge ทดสอบของใหม่ “Practice Mode”

ได้ตัวละคร/ Acc ใหม่ อยากใช้ให้เป็น ใช้ให้เทพ ค้นหาแก่นแท้ได้ที่ Practice Mode โหมดทดสอบของใหม่โดยเฉพาะ