Ragnarok2 Archive

Ragnarok2 จับมือกับ Red Bull Extra ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้กับผู้เล่นทุกท่าน พบกับ 2 กิจจกรรม ต่อเนื่องที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับแรร์ไอเทมกันได้ง่ายๆ

Ragnarok2 จับมือ RED BULL EXTRA ลุ้นไอเทมฟรีทุกวัน

Ragnarok2 จับมือกับ Red Bull Extra ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้กับผู้เล่นทุกท่าน พบกับ 2 กิจจกรรม ต่อเนื่องที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับแรร์ไอเทมกันได้ง่ายๆ