Rapplez Archive

  สำหรับเผ่า Asura นั้นจะเป็นเผ่าที่มีความมืดปกคลุมอยู่ สำหรับเผ่านี้จะเป็นการเล่นออกไปทางนักฆ่า

Rapplez : เผ่า Asura นักรบแห่งความมืดและรวดเร็วดุจสายลม!!!

สำหรับเผ่า Asura นั้นจะเป็นเผ่าที่มีความมืดปกคลุมอยู่ สำหรับเผ่านี้จะเป็นการเล่นออกไปทางนักฆ่า

   สำหรับเผ่า Deva นั้นจะเป็นเผ่าที่มีการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์และใช่เวทย์มนต์ได้อย่างดีแต่จะใช้ไปในการรักษา

Rapplez : เผ่า Deva และอาชีพที่สามารถเล่นได้ !!!

สำหรับเผ่า Deva นั้นจะเป็นเผ่าที่มีการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์และใช่เวทย์มนต์ได้อย่างดีแต่จะใช้ไปในการรักษา

  สำหรับเกม Rapplez นั้นการ WAR นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนอกจากจะได้ความเทห์แล้ว

Rapplez: พันธมิตรใน Rapplez มีชัยแน่ถ้ามีเยอะ !!!

สำหรับเกม Rapplez นั้นการ WAR นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนอกจากจะได้ความเทห์แล้ว

 เรื่องของดันเจี้ยนสำหรับเกม Rapplez ออกจะค่อนข้างไม่ค่อยจะเหมือนเกมอื่นๆสักเท่าไหร่แต่ก็มีส่วน

Rapplez: เรื่องของดันเจี้ยนที่เพื่อนๆต้องรู้ !!!

เรื่องของดันเจี้ยนสำหรับเกม Rapplez ออกจะค่อนข้างไม่ค่อยจะเหมือนเกมอื่นๆสักเท่าไหร่แต่ก็มีส่วน