S8 อึ้งย้ง Archive

. ตอบรับตามคำขอของแฟน ๆ เกม Dark Blade ศึกมังกรหยกทมิฬเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ต้อนรับเทศกาลวันเด็กนี้

Dark Blade ตอบรับกระแสการรอยคอยเซิร์ฟใหม่ S8 อึ้งย้ง

. ตอบรับตามคำขอของแฟน ๆ เกม Dark Blade ศึกมังกรหยกทมิฬเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ต้อนรับเทศกาลวันเด็กนี้