Shinji Mikami Archive

เกมสุดหลอนชวนขนหัวลุกจากอดีตบิดาผู้ให้กำเนิด Biohazard ออกมาวางจำหน่ายให้ได้สะดุ้งกันถึงบ้านแล้ววันนี้

[Review] The Evil Within เกมสุดหลอนสั่นประสาทแห่งปี

เกมสุดหลอนชวนขนหัวลุกจากอดีตบิดาผู้ให้กำเนิด Biohazard ออกมาวางจำหน่ายให้ได้สะดุ้งกันถึงบ้านแล้ววันนี้