Skullduggery! Archive

Skullduggery! เป็นเกมแนวผจญภัยที่ใช้เพียงแค่นิ้วมือเล็งเป้าหมายแล้วยิงไปตามพื้นที่ต่างๆ

Skullduggery! การผจญภัยของนายหัวกระโหลก

Skullduggery! เป็นเกมแนวผจญภัยที่ใช้เพียงแค่นิ้วมือเล็งเป้าหมายแล้วยิงไปตามพื้นที่ต่างๆ