StarCraft II Road to Grandmaster Archive

กิจกรรมการ Training สอนเล่น StarCraft II กันแบบฟรีๆ โดยโปรชั้นนำของเมืองไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 นี้

กลับมาอีกครั้ง! StarCraft II Road to Grandmaster by Asiasoft ครั้งที่ 2

กิจกรรมการ Training สอนเล่น StarCraft II กันแบบฟรีๆ โดยโปรชั้นนำของเมืองไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 นี้