Tempera Archive

C9 เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วพบกับอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ TEMPERA พร้อมกับไอเทมมอลชุดใหญ่ ใครพร้อมแล้วมาลุยกัน

เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้ว C9 เพิ่มเซิร์ฟใหม่ TEMPERA พร้อมกับไอเทมมอลชุดใหม่

C9 เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วพบกับอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ TEMPERA พร้อมกับไอเทมมอลชุดใหญ่ ใครพร้อมแล้วมาลุยกัน

ระเบิดทุกความอึดอัด ทำลายทุกขีดสุด กับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ TEMPERA ต้อนรับเทพจุติ พร้อมลุย 12 ตุลานี้

C9 เปิดอีกเซิร์ฟเวอร์ Tempera รับกระแสความแรงสุดขีด

ระเบิดทุกความอึดอัด ทำลายทุกขีดสุด กับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ TEMPERA ต้อนรับเทพจุติ พร้อมลุย 12 ตุลานี้