Tempo Archive

Tempo ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกมแนว Shooting แต่เป็นเกมที่เราจะต้องอาศัยความเร็วในการปฎิบัติภารกิจที่ได้มอบหมาย

Tempo จับเวลาภารกิจ พิชิตมันส์ !

Tempo ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกมแนว Shooting แต่เป็นเกมที่เราจะต้องอาศัยความเร็วในการปฎิบัติภารกิจที่ได้มอบหมาย