TOKYO GAME SHOW 2015 Archive

จัดเต็มรวมรูปสาวๆ พริตตี้น่ารักจากโตเกียวเกมโชว์ 2015 มาให้ดูกันอย่างจุใจ

รวมรูปพริตตี้งาน Tokyo Game Show 2015

จัดเต็มรวมรูปสาวๆ พริตตี้น่ารักจากโตเกียวเกมโชว์ 2015 มาให้ดูกันอย่างจุใจ

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้างานแล้วสำหรับโตเกียวเกมโชว์ในปีนี้ เรียกว่าจัดเต็มยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

เริ่มต้นขึ้นแล้วงานเกมสุดยิ่งใหญ่ Tokyo Game Show 2015

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้างานแล้วสำหรับโตเกียวเกมโชว์ในปีนี้ เรียกว่าจัดเต็มยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

 TOKYO GAME SHOW “Play Your Way: Games Unleashed” ซึ่งจะเปิดเส้นทางความสนุกในวันที่ 17-20 กันยายน 2558 นี้

เผยคอนเซปท์ TOKYO GAME SHOW 2015 “Play Your Way: Games Unleashed”

TOKYO GAME SHOW “Play Your Way: Games Unleashed” ซึ่งจะเปิดเส้นทางความสนุกในวันที่ 17-20 กันยายน 2558 นี้