Twitch Archive

งานเกมสุดยิ่งใหญ่อย่าง E3 2014 ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว ปีนี้มีเกมใหม่ๆ มากมายเตรียมจะเปิดตัวเพียบเลยทีเดียว

E3 2014 มหกรรมงานเกมสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก 10-12 มิถุนายนนี้

งานเกมสุดยิ่งใหญ่อย่าง E3 2014 ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว ปีนี้มีเกมใหม่ๆ มากมายเตรียมจะเปิดตัวเพียบเลยทีเดียว

YouTube หลักสำนักงานใหญ่ เตรียมทุ่มทุนซื้อบริษัทเกมสตรีมมิ่งชั้นนำเพื่อเสริมความแข่งแกร่งและครบถ้วนให้กับตัวเองแล้ว

YouTube เตรียมทุ่มเงินซื้อกิจการเกมสตรีมมิ่ง “Twitch”

YouTube หลักสำนักงานใหญ่ เตรียมทุ่มทุนซื้อบริษัทเกมสตรีมมิ่งชั้นนำเพื่อเสริมความแข่งแกร่งและครบถ้วนให้กับตัวเองแล้ว