WCG 2011 Grand Final Archive

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับการแข่งขัน WCG 2011 Grand Final ล่าสุดถึงคิวของทางเจ้าภาพเฟ้นหาที่สุดนักแข่งเกม SC2 แล้ว

เกาหลีเริ่มคัดตัวแทน StarCraft 2 ในรายการ WCG2011 แล้ววันนี้!!

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับการแข่งขัน WCG 2011 Grand Final ล่าสุดถึงคิวของทางเจ้าภาพเฟ้นหาที่สุดนักแข่งเกม SC2 แล้ว