WCG 2011 Thailand Final Archive

จะเป็นของทีมใด! พร้อมรางวัลมูลค่ารวม 2 แสนบาท!

WCG 2011 Thailand Final การแข่งคัดตัวแทนประเทศไทย

จะเป็นของทีมใด! พร้อมรางวัลมูลค่ารวม 2 แสนบาท!

สิ้นสุดแห่งการรอคอย WCG 2011 Thailand Final สมรภูมิประเทศไทย  ศึกแห่งศักดิ์ศรีนี้ จะเป็นของทีมใด

เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน WCG2011 Thailand Final : SC2 และ DotA

สิ้นสุดแห่งการรอคอย WCG 2011 Thailand Final สมรภูมิประเทศไทย ศึกแห่งศักดิ์ศรีนี้ จะเป็นของทีมใด