winner on Archive

เปิดรับสมัครแล้วกับการแข่งขัน Soma One Man Show ครั้งนี้ได้เวลาของตัวละคร  Soma หนุ่มน้อยหมัดสายฟ้า

Tartaros : เปิดรับสมัคร การแข่งขัน Soma One Man Show

เปิดรับสมัครแล้วกับการแข่งขัน Soma One Man Show ครั้งนี้ได้เวลาของตัวละคร Soma หนุ่มน้อยหมัดสายฟ้า