World Zombination Archive

ในวันนี้มีเกมส์สุดมันส์มานำเสนอ มีชื่อว่า World Zombination เป็นเกมที่เราจะต้องปกป้องเมือง

World Zombination สงครามซอมบี้กลางเมือง

ในวันนี้มีเกมส์สุดมันส์มานำเสนอ มีชื่อว่า World Zombination เป็นเกมที่เราจะต้องปกป้องเมือง