zeong Archive

พบกับหุ่นในตำนานกับผู้พิชิตกันดั้ม พร้อมคุณสมบัติและท่าโจมตีที่น่าสนใจจนได้ฉายาว่า "เหลือแต่หัวก็เปรี้ยวได้" Zeong

SDGO : โมบิลสูทผู้เผ้าปราการแห่ง A Bao A Qu “Zeong”

พบกับหุ่นในตำนานกับผู้พิชิตกันดั้ม พร้อมคุณสมบัติและท่าโจมตีที่น่าสนใจจนได้ฉายาว่า “เหลือแต่หัวก็เปรี้ยวได้” Zeong