Ragnarok M : Eternal Love : วิธีการตอบคำถามเควสนักกวีเมือง Al De Baran

32,030 views
Share

หลังจากที่เราเคยบอกวิธีการตอบคำถามของเควสนักกวีเมือง Glast Heim ไปแล้ว เมื่อเราเก็บเลเวลมาจนถึงระดับ 90 ขึ้นไป เราจะสามารถทำเควสนักวีในเมืองถัดไปได้นั่นก็คือเมือง Al De Baran ซึ่งเควสนักกวีเมืองนี้ก็ต้องมีการตอบคำถามเช่นเดียวกัน เรามาดูกันว่า เควสแต่ละอันมีวิธีการตอบคำถามอะไรบ้าง

ตำแหน่ง NPC

เควสจะมีอยู่ 3 เควส

1. Mogada

– เลเวลที่สามารถรับเควสได้คือ 90

– คำตอบ 3 2 3

– จัดการ Punk 300 ตัว

– ส่ง Temporal Crystal 80 อัน

2. The Werewolf

– เลเวลที่สามารถรับเควสได้คือ 92

– คำตอบ 1 1 2

– จัดการ Black Witch 300 ตัว

– ส่ง Witch Star Dust 80 อัน

3. Mosman

– เลเวลที่สามารถรับเควสได้คือ 93

– คำตอบ 1 2 3

– จัดการ Ancient Clock 300 ตัว

– ส่ง Crystal Bone 80 อัน

เควสนักกวี เป็นเควสที่ให้ค่าประสบการณ์ค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังปลดล็อคอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วย เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดทุกควสที่มีในทุกๆเมืองนะครับ


Comments

Share