[Ragnarok Gravity] วิธีทำเครื่องประดับสุดโหด Agimat Tattoo ที่ใครๆ ก็เป็นเจ้าของได้

การเปิด Pintados Festival นี้ทำให้เราสามารถสร้างเครื่องประดับสุดโกงอย่าง Agimat Tattoo ได้โดยวิธีการทำมีดังนี้