[Ragnarok Gravity] Bakonawa Extermination เควสปลดล็อคดันบอส ทำง่ายๆ EXP ได้เป็นล้าน

วันนี้เราจะพาไปทำเควสปลดล็อคดันเจี้ยนของ Bakonawa 1 ใน 3 บอสของ Port Malaya กันซึ่งเป็นเควสที่ทำได้ง่าย และได้ EXP สูงถึง 1,000,000 เลยทีเดียว