[Ragnarok Gravity] Two Tribes เควสหาเหรียญ Splendide Coin ไว้แลกเครื่องประดับและทำคอสตูม

วันนี้เราจะพาไปทำเควสที่ต่อยอดมาจากเควสแหวน และ ที่สำคัญเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะได้รับเหรียญ Splendide Coin